Meny

News

Hibas As har blitt tildelt med ratingklasse "Beste kredittverdighet"

Hibas har blitt klassifisert med beste kredittverdighet. Les mer om klassifiseringen og hvordan den fungerer her.

Published: 10/02/2015 Updated: 01/12/2017

Credit Score Attest

En Credit Score Attest er et diplom og en bekreftelse på foretakets sunne økonomi og gode kredittver­dighet.  Kredittverdigheten angis på en Delphi-skala fra 0-1000 poeng, der 1000 poeng er absolutt beste kreditt­verdighet.
 

Credit Score Attest gir bedriften:

  • Et kvalitetsbevis som raskt inngir tillit og øker troverdigheten til at du er en trygg partner å kjøpe fra
  • Bedre  markedsføring av bedriften som  en seriøs og profesjonell partner for nye  kunder og leverandører
  • Mulighet til å skille bedriften fra useriøse og ikke kredittverdige aktører i din bransje
  • Et godt forhandlingsgrunnlag og økt troverdighet ved inngåelse av avtaler med kunder, leverandører og bankforbindelser 

Basert på Delphi-score

Credit Score Attest er basert på en Delphi-score, Experians beste modell for å beregne hvordan et foretaks betalingsevne vil bli de neste 12 månedene. For dine kunder vil det derfor oppleves som en trygghet å handle med et selskap som kan dokumentere sin økonomi og fremtidsutsikter.

Delphi score er en kreditt-rating fra 0 til 1000, som angir sannsynligheten for at dette foretaket går konkurs innenfor de neste 12 månedene. 

Risikoklasser

Credit Score Attest kommer i 4 forskjellige risikoklasser;

  • Kredittverdig
  • God Kredittverdighet
  • Beste Kredittverdighet
  • Absolutt Beste Kredittverdighet


Opplysningene som Credit Score Attest baseres på, hentes ut fra Experians database, som kontinuerlig kvalitets­sikres og oppdateres fra en rekke kilder. Dette gir deg en nøytral vurdering av eget foretak og dets kredittverdighet.

 

Infomarsjon er hentet fra

http://www.experian.no/smaa-bedrifter/kredittverdighetsbevis-credit-score-attest.html