Meny

Construction

Over 40 års erfaring

HIBAS er en norsk bygg-entreprenør med over 40 års erfaring innenfor bygg og anlegg. Vårt hovedkontor ligger i Bærum kommune, og med virksomhet på Sør- og Østlandet.

HIBAS både utvikler og utfører alle typer byggeprosjekter. I vår organisasjon har vi bred erfaring innen utvikling og gjennomføring av totalprosjekter, rehablitering, drift og vedlikehold.

Ingen prosjekter er for små, ingen er for store.

HIBAS har sentrale personer med solid kompetanse, med høy faglig utdanning og mange års erfaring, noe som kommer våre kunder til gode.

Sammen med vel-renomerte konsulenter og under-entreprenører, bistår vi med utvikling, oppføring, rehabilitering og drift av bolig, kultur- og undervisning, kontor og forretning, helse- og omsorg med mere.

Bredt kompetansefelt

Bedriften har under utvikling flere interessante prosjekter innenfor både offentlige bygg, bolig/leilighetsbygg og fritidsbebyggelse. Vi har levert flere store byggeprosjekter til offentlige og private utbyggere over store deler av landet.

HIBAS gjennomfører prosjekter med vesentlig/aktiv deltakelse fra både kjøper og bruker.